Slechts 1 Vlaming op 6 is volledig tevreden over zijn of haar tijdsinvulling. Dit blijkt uit het grootschalig Win Tijd-onderzoek, gevoerd door Qmusic, waar meer dan 2000 mensen aan deelnamen. 71% van de Vlamingen vindt dat er te weinig uren zijn in de dag om alle activiteiten rond te krijgen.

Maar hoe ziet de tijdsindeling eruit in een ideale wereld? De respondenten uit het onderzoek gaven aan minder tijd te willen besteden aan hun werk (62%), aan opruimen (57%) en opvallend, aan het scrollen door social media (44%). Vlamingen willen vooral meer tijd om te genieten van het moment (87%), op reis te gaan (80%) en hobby's uit te oefenen (76%). Veel respondenten geven ook aan dat ze dubbel zoveel tijd willen vrijmaken om iets leuk te doen voor zichzelf en om meer tijd door te brengen met anderen. 

Toch blijkt uit het onderzoek dat het tekort aan tijd niet in de weg lijkt te liggen van het geluksgevoel. Zowel mannen als vrouwen geven zichzelf een score van gemiddeld 7,5 op 10 voor geluk. Dit staat in schril contrast met een relatief hoog stressgehalte bij de vrouwen, namelijk gemiddeld 6,4 op 10.