MEDIALAAN Privacy- en cookieverklaring (producten en intentie)1. Producten van MEDIALAAN-Groep

MEDIALAAN-Groep biedt diensten van entertainment, informatie, opnames, events en liefdadigheid ongeacht het platform (bijvoorbeeld televisie, websites, applicaties), waarbij we op een zo’n gepersonaliseerd mogelijke manier onze content aan jou beschikbaar stellen om je te vermaken, je te laten ontspannen of om meer betrokkenheid bij jou te creëren (hierna “Diensten”). De Diensten omvatten gepersonaliseerde content en reclame (met inbegrip van minimale herhaling van dezelfde reclame), alsook het delen van data binnen De Groep zoals in de Privacyverklaring omschreven. Op die manier willen wij jou binnen de entiteiten van De Groep bijvoorbeeld beter leren kennen en de door jou gekozen Diensten afstemmen op jouw persoonlijke voorkeuren.
Als we verwijzen naar onze “content”, bedoelen we alle teksten, beeld- en geluidsmateriaal, programmagegevens, reclame, merken, beeldmerken, namen en andere inhoud die we jou beschikbaar maken, al dan niet interactief (vb. voting, games, …). Onze content kan ook soms content bevatten die onder eigendom en controle is van derde partijen, maar die wij beschikbaar mogen stellen aan jou.
Deze Diensten vind je terug in onderstaande merken:
VTM, Q2, Vitaya, Caz, VTMKids, Q-Music, Joe, Stievie.

Daarnaast biedt MEDIALAAN-Groep ook Diensten van telecommunicatie (“telco”), waarbij we jou op een zo gepersonaliseerd mogelijke manier toegang geven tot bepaalde van onze producten, deals en acties, en jou zo deel laten uitmaken van onze community.
Deze Diensten vind je terug in onderstaande merken:
Mobile Vikings en Jim Mobile.


2. MEDIALAAN/DE PERSGROEP intentieverklaring

Binnen De Groep nemen we de privacyrechten en de verwachtingen van onze lezers, kijkers, luisteraars, surfers, bellers en klanten ter harte. Dat betekent dat we handelen conform de privacywetgeving. Zo doen we bijvoorbeeld ons uiterste best om jou in deze Privacy –en cookieverklaring in heldere en duidelijke taal (evenals met icoontjes) uit te leggen i) welke persoonsgegevens wij verzamelen, ii) waarvoor wij deze gebruiken en iii) wat jouw rechten in dit verband zijn. De gebruiker en zijn vertrouwen staan bij ons centraal. Daarom streven wij er binnen De Groep naar conform de privacywetgeving tegemoet te komen in jouw rechten inzake de verwerking van jouw persoonsgegevens en jou hierbij in de driver’s seat te plaatsen.

Deze Privacy –en cookieverklaring is van toepassing op alle Diensten die worden aangeboden door entiteiten van de MEDIALAAN-Groep. We raden jou aan deze Privacy- en cookieverklaring grondig door te nemen.


Privacyverklaring

1. Inleiding

Binnen MEDIALAAN Groep en DPP Groep (samen "Groep", zoals verder verduidelijkt onder punt 2. hieronder: “De Groep”) vinden we het belangrijk leuke programma’s, liedjes, clips en zo veel meer aan te bieden op elke plaats en ieder moment. Daarnaast vinden we het net zo belangrijk te werken aan een dienst op jouw maat. Een ervaring waarbij jij in de driver's seat zit. Deze Privacy- en cookieverklaring is van toepassing op alle Diensten die worden aangeboden door MEDIALAAN Groep en beschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken en hoe deze worden gebruikt.


2. Contactgegevens

De Belgische ondernemingsgroep binnen De Persgroep NV, met maatschappelijke zetel te Brusselsesteenweg 347, 1730 Asse, ondernemingsnummer 0440.653.281 (“De Groep”) bestaat uit de volgende ondernemingen:

 • MEDIALAAN NV, met maatschappelijke zetel te Medialaan 1, 1800 Vilvoorde, ondernemingsnummer 0432.306.234, Tel.: 02/255.32.11, Email: privacy@medialaan.be;
 • UNLEASHED NV, met maatschappelijke zetel te Kempische steenweg 309 / 1, 3500 Hasselt, ondernemingsnummer: 0886.946.917, Tel.: +32 11 717 434, Email: privacy@mobilevikings.com of privacy@jimmobile.be
 • Stievie NV, met maatschappelijke zetel te Medialaan 1, 1800 Vilvoorde, ondernemingsnummer 0536.453.550, Tel.: 02/255.32.11, Email: privacy@medialaan.be;
 • JOEFM NV, met maatschappelijke zetel te Medialaan 1, 1800 Vilvoorde, ondernemingsnummer 0469.992.615, Tel.: 02/255.32.11, Email: privacy@medialaan.be;
 • TvBastards NV, met maatschappelijke zetel te 3190 Boortmeerbeek, Familielaan 7, ondernemingsnummer 0445.055.103, Tel.: 02/255.32.11, Email: privacy@medialaan.be;
 • Bites Europe NV, met maatschappelijke zetel te 1800 Vilvoorde, Medialaan 1, ondernemingsnummer 0466.252.967, Tel.: 02/255.32.11, Email: privacy@medialaan.be;
 • Morfeus NV, met maatschappelijke zetel te Medialaan 1, 1800 Vilvoorde, ondernemingsnummer 0679.994.942 (Joint-Venture met De Persgroep Publishing NV), Tel.: 02/255.32.11, Email: privacy@medialaan.be.

= MEDIALAAN Groep; 

en

 • De Persgroep Publishing NV, met maatschappelijke zetel te Brusselsesteenweg 347, 1730 Asse, ondernemingsnummer 0403.506.340, Tel. +32 2 454 22 11, privacy@persgroep.be;
 • MYENERGYCHOICE BVBA, met maatschappelijke zetel te Brusselsesteenweg 347, 1730 Asse, ondernemingsnummer 0885.082.834, Tel. +32 2 454 22 11, E-mail: privacy@persgroep.be

= De Persgroep Publishing (DPP) Groep.

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt door de relevante MEDIALAAN-Groep entiteit (de “verwerkingsverantwoordelijke”) waarvan jij de Diensten gebruikt of waarmee jij in contact komt (hierna "MEDIALAAN"). Zoals hierna verder wordt toegelicht, verzamelt MEDIALAAN gegevens over jou wanneer je je via jouw MEDIALAAN-account registreert voor de Diensten, als je dan van de Diensten gebruik maakt en bij elk contact tussen MEDIALAAN en de Gebruiker. We raden u aan deze Privacy- en cookieverklaring grondig door te nemen.


3. De Diensten

MEDIALAAN-Groep biedt diensten van entertainment, informatie, opnames, events en liefdadigheid ongeacht het platform (bijvoorbeeld televisie, websites, applicaties), waarbij we op een zo’n gepersonaliseerd mogelijke manier onze content aan jou beschikbaar stellen om je te vermaken, je te laten ontspannen of om meer betrokkenheid bij jou te creëren (“Diensten”). De Diensten omvatten gepersonaliseerde content en reclame (met inbegrip van minimale herhaling van dezelfde reclame), alsook het delen van data binnen De Groep zoals in de Privacyverklaring omschreven. Op die manier willen wij jou binnen de entiteiten van De Groep bijvoorbeeld beter leren kennen en de door jou gekozen Diensten afstemmen op jouw persoonlijke voorkeuren.
Als we verwijzen naar onze “content”, bedoelen we alle teksten, beeld- en geluidsmateriaal, programmagegevens, reclame, merken, beeldmerken, namen en andere inhoud die we jou beschikbaar maken, al dan niet interactief (vb. voting, games, …). Onze content kan ook soms content bevatten die onder eigendom en controle is van derde partijen, maar die wij beschikbaar mogen stellen aan jou.
Deze Diensten vind je terug in onderstaande merken:
VTM, Q2, Vitaya, Caz, VTMKids, Q-Music, Joe, Stievie.

Daarnaast biedt MEDIALAAN-Groep ook Diensten van telecommunicatie (“telco”), waarbij we jou op een zo gepersonaliseerd mogelijke manier toegang geven tot bepaalde van onze producten, deals en acties, en jou zo deel laten uitmaken van onze community.
Deze Diensten vind je terug in onderstaande merken:
Mobile Vikings en Jim Mobile.


4. MEDIALAAN-account

Om ten volle van de sites of apps van onze merken te kunnen genieten maak je een MEDIALAAN-account aan.
Hiermee kan je dan aanmelden op onderstaande merken:
VTM, Q2, VTM Kids, Qmusic, Joe, Stievie,
 
Volgende merken maken deel uit van de MEDIALAAN Groep (zoals verduidelijkt in punt 2 hierboven: “De Groep”)
VTM, Q2, Vitaya, Caz, VTM Kids, Qmusic, JOE, Stievie, Mobile Vikings, Jim Mobile


5. Beperkte privacyverklaring en contactgegevens

MEDIALAAN verzamelt de volgende persoonsgegevens:

 • (Basis)persoonsgegevens
 • Betaalgegevens
 • Informatie nav. contact
 • Informatie/reacties van gebruikers
 • Informatie van de apps
 • Gebruik van de Dienst

MEDIALAAN verzamelt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Dienstverlening
 • Personalisatie & interactie
 • Verbetering Diensten
 • Direct Marketing
 • Bescherming belangen
 • Facturatie
 • Delen binnen De Groep
 • Klantenbeheer
 • Wettelijke verplichting                                

Je hebt de volgende rechten inzake het gebruik van jouw persoonsgegevens:

 • Recht op informatie
 • Recht van inzage;
 • Recht van verbetering;
 • Recht van wissing;
 • Recht van beperking;
 • Recht van bezwaar;                            
 • Recht op overdraagbaarheid;
 • Het recht om jouw toestemming in te trekken;
 • Recht om een klacht in te dienen.

Als je een vraag hebt over de Diensten of over deze Privacy –en cookieverklaring, kan je op volgende wijze contact met MEDIALAAN opnemen:

 • Per de post: MEDIALAAN NV, Medialaan 1, 1800 Vilvoorde
 • Via E-mail, voor algemene vragen: info@vtm.be; voor vragen met betrekking tot privacy: privacy@medialaan.be.
 • Onze Data Protection Officer kan gecontacteerd worden via het DPO Office van De Groep op emailadres privacy@medialaan.be, op TEL 02/255.32.11 of per post tav. het DPO Office van De Groep, Medialaan 1, 1800 Vilvoorde.


6. Welke categorieën persoonsgegevens verzamelen wij?

6.1. Basisgegevens en andere persoonsgegevens

MEDIALAAN bewaart jouw naam, voornaam, adres, emailadres, geboortedatum, postcode en geslacht (hierna “Basisgegevens”) en andere persoonsgegevens die je opgeeft als je jou registreert voor een MEDIALAAN-account, een promotionele actie, een wedstrijd... Bij de registratieprocedure is aangegeven of de gevraagde informatie verplicht moet worden opgegeven of niet. Waar Basisgegevens verplicht in te geven zijn, kan je de registratieprocedure niet voltooien indien je de gevraagde informatie niet opgeeft.

6.2. Betaalgegevens

Als er een betaling moet plaatsvinden, laat MEDIALAAN – via de partij die namens haar de betalingen regelt – informatie opslaan over (de wijze van) facturatie en betaling voor de Dienst (bijvoorbeeld creditcardgegevens of bancaire gegevens bij een volmacht tot automatische incasso).

6.3. Informatie over jouw gebruik van de Diensten

Wij verzamelen gegevens die wij ontvangen wanneer je onze Diensten gebruikt. Bijvoorbeeld: welke programma’s je bekijkt, de pagina’s die je bezoekt, de functies die je gebruikt, de kwaliteit van de filmpjes die je bekijkt… MEDIALAAN kan ook meer algemene informatie verzamelen zoals IP-range, type OS, type browser, taal, referrer,…

6.4. Informatie over de app(s) van MEDIALAAN

Bij gebruik van de app(s) van MEDIALAAN op een mobiel apparaat, kan de unieke identificatiecode van dat apparaat worden vastgelegd. MEDIALAAN kan ook het gebruikte type apparaat of de versie van het gebruikte besturingssysteem vastleggen. MEDIALAAN kan vastleggen hoe en waar de app gebruikt wordt en waar deze is gedownload (informatie over de locatie).

6.5. Informatie over reacties op e-mails

Als MEDIALAAN je e-mails verstuurt, kan informatie worden verzameld over de manier waarop je reageert op dergelijke e-mails, bijvoorbeeld het aantal keren dat de e-mail wordt geopend of op de links die erin staan wordt geklikt. Dit bijvoorbeeld om te kijken in hoeverre de boodschap relevant wordt ervaren en onze Dienst hierop af te stemmen.

6.6. Informatie naar aanleiding van contact met jou

Bijvoorbeeld als je een vraag stelt per e-mail of op een andere manier contact opneemt met ons, bv. middels onze kijkerslijn.

6.7. Informatie die door gebruikers zelf wordt geplaatst

MEDIALAAN kan gebruik maken van de informatie of reacties die je plaatst op websites.
Bepaalde persoonsgegevens worden verzameld aan de hand van cookies. Voor meer informatie inzake cookies (welke cookies we gebruiken, voor welke doeleinden en hoe je ze kan beheren), lees onze onderstaande Cookieverklaring.


7. Waarom verzamelen wij deze persoonsgegevens?

7.1. Omdat het noodzakelijk is om de overeenkomst tussen ons uit te voeren:

Deze verwerkingen zijn noodzakelijk voor uitvoering van de overeenkomst. Als je hier niet mee akkoord gaat, dan kunnen wij jou de Dienst helaas niet leveren:

 • Opzet en onderhoud (miv. proactief verhelpen van problemen) van de Dienst
 • Gebruik van persoonsgegevens voor facturatiedoeleinden
 • Personalisatie, contact en interactie met jou binnen de door jou gekozen Dienst op basis van de persoonsgegevens en het gebruik dat je maakt van de Diensten, waaronder locatiegegevens voor zover dit kadert binnen de Dienst. MEDIALAAN streeft ernaar de Diensten die ze aanbiedt zo relevant mogelijk te laten zijn voor jou. Zo houdt MEDIALAAN een profiel bij op basis van het gebruik dat je maakt van de Diensten, inclusief de programma’s die je opvraagt, om een beeld te krijgen van jouw vermoedelijke interesses. Op basis van deze interesses kan MEDIALAAN de advertenties, content en de beleving aanpassen voor verschillende groepen gebruikers. Zo kan je als gebruiker bijvoorbeeld opgenomen worden in een bepaalde categorie, zoals ’vrouwen in de leeftijdscategorie 18 tot 25 jaar, interesse in koken’. Deze groep krijgt andere content-aanbevelingen en advertenties te zien dan bijvoorbeeld de categorie ’man, leeftijdscategorie 30 tot 45 jaar, interesse in actualiteit’.
 • Indien je voor een van onze Diensten kiest, zullen wij jouw persoonsgegevens delen met de ondernemingen van De Groep, voor alle doeleinden van MEDIALAAN zoals hier omschreven. In dit geval bedoelen wij met verwijzing naar “Diensten” tevens alle diensten en producten van deze ondernemingen omvatten. In dit geval verlangen we van deze ondernemingen dat ze deze verklaring volgen. Zo worden jouw persoonsgegevens bijvoorbeeld gebruikt om jou binnen de ondernemingen van De Groep beter te leren kennen en de door jou gekozen Diensten te personaliseren.
 • Om eventuele vragen naar ondersteuning of informatie in verband met MEDIALAAN of de Diensten te beantwoorden;
 • Voor andere doeleinden voor zover het strikt noodzakelijk is om de Dienst te kunnen verlenen.

7.2. Op grond van ons eigen gerechtvaardigd belang als onderneming

Bepaald gebruik van jouw persoonsgegevens door MEDIALAAN kadert in ons legitiem belang als onderneming binnen De Groep om het gepersonaliseerd aanbod en meer algemeen De Groep te versterken. In dit verband verwerken wij jouw persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

 • Klantenbeheer;
 • Om jou over de Diensten van De Groep heen beter te leren kennen;
 • Om een beter inzicht te krijgen in de Diensten die we aanbieden (bv. aan de hand van analytische tools die op individueel niveau technische kenmerken van de door jou bekeken filmpjes of reclame, technische issues of aanvragen registreren, of die de kijkervaring voor video’s en reclame registreren), deze te verbeteren en algemene trends te identificeren;
 • Om Diensten van andere ondernemingen binnen De Groep te verbeteren en algemene trends te identificeren;
 • Om Diensten die jij gekozen hebt te personaliseren op basis van door jou niet-verplicht in te geven persoonsgegevens anders dan jouw gebruik van de Dienst;
 • Om jou op de hoogte te houden van reclame met betrekking tot eigen gelijkaardige producten en Diensten van MEDIALAAN, of bijvoorbeeld om jou te laten weten wanneer je actie moet ondernemen om jouw account actief te houden;
 • Op jouw profielpagina kan je aanduiden voor welke merken van MEDIALAAN je deze berichten (niet) wil ontvangen;
 • Om misbruik of fraude te voorkomen en op te sporen en om de beveiliging te verbeteren;
 • Om de rechten en eigendommen van MEDIALAAN te beschermen, waaronder de handhaving van onze privacy –en cookieverklaring alsook van onze gebruiksvoorwaarden.

7.3. Op grond van een wettelijke verplichting;

In bepaalde omstandigheden is MEDIALAAN wettelijk verplicht om bepaalde gegevens te verwerken, bv. met betrekking tot het opstellen en de bewaring van facturen.

7.4. Enkel mits jouw uitdrukkelijke toestemming;

 • Doorgifte en eigen commercieel gebruik van jouw persoonsgegevens door derde entiteiten buiten De Groep;
 • Om op de hoogte gehouden te worden van reclame met betrekking tot niet-gelijkaardige producten en Diensten van MEDIALAAN of producten en diensten van andere ondernemingen binnen De Groep of van derden. Op jouw profielpagina kan je aanduiden voor welke merken van MEDIALAAN je deze berichten wil ontvangen.
 • Gebruik van locatiedata om jou push notifications te sturen.


8. Aan wie geven wij deze persoonsgegevens eventueel door?

8.1. Met aan MEDIALAAN verbonden en/of geassocieerde entiteiten

We kunnen jouw persoonsgegevens delen met de ondernemingen binnen De Groep waaronder:

 • Entiteiten van MEDIALAAN-Groep, zoals hierboven omschreven met bijhorende contactgegevens.
 • Entiteiten van DPP-Groep, zoals hierboven omschreven met bijhorende contactgegevens.

En dit voor alle doeleinden van MEDIALAAN zoals hierboven omschreven, in welk geval verwijzingen naar “Diensten” tevens alle diensten en producten van ondernemingen binnen De Groep omvatten. In dit geval verlangen we van deze ondernemingen dat ze deze verklaring volgen. Zo worden jouw persoonsgegevens bijvoorbeeld gebruikt om jou binnen de entiteiten van De Groep beter te leren kennen en de door jou gekozen Diensten te personaliseren.

8.2. Met Leveranciers

We maken gebruik van andere bedrijven, tussenpersonen of dienstverleners ("Leveranciers") om bepaalde diensten namens ons uit te voeren of ons te helpen bij de levering van Diensten aan jou. We gebruiken bijvoorbeeld Leveranciers om marketing-, communicatie-, infrastructuur- en IT-diensten te leveren, om onze service te personaliseren en optimaliseren, creditcard-transacties te verwerken en fraude bij creditcard-transacties of andere betalingsmethoden te beperken, klantenservice te leveren, schulden in te vorderen, gegevens te analyseren en verbeteren (ook gegevens over interacties van de gebruiker met onze Diensten), en gebruikers-enquêtes te verwerken en te beheren, en onze activiteiten bijvoorbeeld te controleren in het kader van een audit. Het is mogelijk dat deze Leveranciers bij het verlenen van dergelijke diensten toegang krijgen tot jouw persoonsgegevens of andere informatie. Indien je hierover meer informatie wenst te ontvangen, neem dan contact op met het DPO Office.

8.3. Zakelijke overdrachten

We behouden ons het recht voor om in verband met welke reorganisatie, herstructurering, fusie, verkoop of andere overdracht van bedrijfsmiddelen dan ook, gegevens over te dragen, waaronder ook persoonsgegevens, mits de ontvangende partij ermee instemt om je persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig onze Privacy –en cookieverklaring.

8.4. Anderen met toegang tot je MEDIALAAN-account:

Als je je MEDIALAAN-account deelt met anderen of hun op een andere manier toegang verleent tot je account, zullen zij je gegevens kunnen zien, waaronder bepaalde gevallen ook persoonsgegevens, zoals jouw kijkgeschiedenis, beoordelingen, reviews en accountgegevens.

8.5. Adverteerders:

Verder kunnen we bepaalde gegevens delen met onze partners, zoals adverteerders. We kunnen deze gegevens bijvoorbeeld aan hen meedelen om hen informatie te versturen over het algemene gebruik van de Diensten.

8.6 Delen op of met sociale media en sociale plug-ins:

Functies voor sociale netwerksites: Met onze functies voor sociale netwerksites kun je informatie, zoals bijvoorbeeld welke programma’s je kijkt en welke programma’s je aanbeveelt, delen.
Als aanvulling op onze sociale functies kan MEDIALAAN Groep op bepaalde locaties sociale plug-ins bevatten, waaronder de plug-ins die worden aangeboden door Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram en Google+, zodat je op deze platforms informatie kunt delen. Omdat deze plug-ins worden uitgevoerd door de sociale netwerken zelf, gelden hiervoor hun gebruiksvoorwaarden en hun privacyverklaring.
Door je voor onze Diensten aan te melden via sociale netwerksites, deel je bepaalde informatie met deze derden.

Verder zal MEDIALAAN Groep jouw gegevens niet aan andere derden verstrekken zonder jouw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak.


9. Internationale doorgifte van persoonsgegevens

MEDIALAAN geeft bepaalde gegevens door aan entiteiten in landen buiten de Europese Economische Ruimte. In dergelijke gevallen verbindt MEDIALAAN zich ertoe enkel verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers aan te stellen die in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving voldoende garanties bieden inzake beveiliging en bescherming van persoonsgegevens (naar landen waarvoor een adequaatheidsbeslissing bestaat of naar entiteiten die de standaardclausules van de Europese Commissie hebben getekend of die waar relevant tot het Privacy Shield programma in de V.S zijn toegetreden). Indien je hierover meer informatie wenst te ontvangen, neem dan contact op met het DPO-Office.


10. Beveiliging van persoonsgegevens

Wij hechten belang aan de beveiliging van jouw persoonsgegevens. We maken dan ook gebruik van diverse beveiligingstechnologieën en -procedures om jouw persoonsgegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaarmaking. Zo bewaren wij persoonsgegevens die je met ons deelt op computersystemen die beperkte toegang hebben en in beveiligde gebouwen zijn ondergebracht.
Het is jouw verantwoordelijkheid om het wachtwoord dat wordt gebruikt om je accounts en persoonsgegevens te beschermen, geheim te houden. Als je een computer deelt met anderen, dien je uit te loggen voordat je de Dienst verlaat om de toegang tot je gegevens te beschermen tegen toegang door latere gebruikers.


11. Bewaartermijn

We houden jouw gegevens bij voor de duurtijd die noodzakelijk is in het kader van de doeleinden in deze Privacyverklaring.


12. Op welke manier verzamelen we persoonsgegevens?

12.1. Gegevens die je aan ons meedeelt

Om van bepaalde Diensten te kunnen gebruik maken, zal je een MEDIALAAN-account dienen aan te maken. Bij het aanmaken van een MEDIALAAN-account zal je gevraagd worden om de Basisgegevens te verstrekken. Ook indien je je opgeeft voor bijvoorbeeld een speciale actie, promotie of wedstrijd, zal je gevraagd worden om bepaalde gegevens te verstrekken. Daarnaast zullen wij gegevens verzamelen als je met ons in contact treedt, bijvoorbeeld als je een e-mail stuurt met vragen over onze Diensten of als MEDIALAAN je de mogelijkheid geeft om bepaalde reviews of beoordelingen te schrijven of als je ons op een andere manier informatie geeft bij het gebruik maken van onze Diensten.

12.2. Gegevens die we verzamelen op basis van jouw gebruik van de Dienst

We verzamelen gegevens over hoe je onze Diensten gebruikt evenals gegevens over je computer of andere apparaten die je gebruikt om toegang te krijgen tot onze Diensten. Op deze manier kunnen we onze Diensten toespitsen op jouw noden en interesses. MEDIALAAN maakt daarnaast gebruik van cookies om gegevens te verzamelen over het gebruik van de Diensten. Voor meer informatie over welke cookies wij verzamelen, voor welke doeleinden en hoe je deze kan beheren, lees de Cookieverklaring.

12.3. Gegevens die we van derden verkrijgen

Indien je een MEDIALAAN-account aanmaakt, heb je de mogelijkheid om in te loggen via jouw account van een sociale netwerksite. Op die manier halen wij gegevens via jouw profiel (deze gegevens kunnen het volgende omvatten: je profielfoto, je lijst met vrienden, je gebruik van de sociale netwerksite, je openbare gegevens, je e-mailadres) op die sociale netwerksite binnen voor jouw MEDIALAAN-account. Indien je gebruik maakt van de sociale netwerkfuncties die aanwezig zijn op onze websites, kan MEDIALAAN bepaalde informatie ontvangen van het betreffende sociale netwerk, met name gegevens die door jou publiekelijk gedeeld worden via de sociale netwerksite. We kunnen de gegevens die we verzamelen ook aanvullen met informatie van commerciële partners van MEDIALAAN, zowel van online als offline verstrekkers van gegevens. Wij kunnen deze gegevens gebruiken voor doeleinden die in overeenstemming zijn met deze Privacyverklaring ten voordele van een gepersonaliseerde Dienst.


13. Wat zijn jouw rechten?

We vinden het belangrijk dat je jouw programma’s kan bekijken waar en wanneer je maar wil, maar vinden het net zo belangrijk te werken aan een Dienst op jouw maat. Een ervaring waarbij jij in de driver’s seat zit. Je gegevens gemakkelijk aanpassen en beheren. Van zodra je aanmeldt bij MEDIALAAN kan je gemakkelijk en eenvoudig je profiel beheren. Zo raden wij jou bijvoorbeeld aan om regelmatig na te gaan of jouw persoonsgegevens nog correct zijn en indien nodig deze zelf op elk moment te wijzigen.

Op je profielpagina kan je ook jouw voorkeuren aanduiden en deze zelf beheren zoals jouw keuzes omtrent elektronische post rond nieuws, acties en promoties van MEDIALAAN. We zijn niet alleen benieuwd naar je favoriete genres en interesses, maar willen je ook zelf laten beslissen voor welke van onze merken je graag nieuws en promoties wil ontvangen, en dit kan je eenvoudig beheren op je profielpagina.
Zoals hierboven reeds uitgelegd, heb je de mogelijkheid een MEDIALAAN-account aan te maken. Om van bepaalde Diensten gebruik te maken, zal het zelfs vereist zijn een MEDIALAAN-account te hebben.

Indien je reeds een MEDIALAAN-account hebt aangemaakt op de websites van één van onze merken en je je registreert op één van de andere websites van MEDIALAAN zal je gevraagd worden of dezelfde MEDIALAAN-account kan gebruikt worden voor deze website. Hiermee willen we je het leven vergemakkelijken.

Je hoeft echter niet zo lang te wachten om nu reeds met je account ook automatisch aangemeld te zijn voor een van de andere MEDIALAAN merken. Op je profielpagina zal je kunnen aangeven voor welke van de merken het MEDIALAAN-account kan worden gebruikt om je automatisch aan te loggen.
Je hebt volgende rechten met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens:
MEDIALAAN informeert jou graag over jouw rechten in het kader van ons gebruik van jouw persoonsgegevens.

13.1. Recht van toegang

Je hebt het recht om informatie te krijgen over of er al dan niet persoonsgegevens over jou verwerkt worden, en waar dit het geval is om hier toegang toe te krijgen.

13.2. Recht van verbetering

Je hebt het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonlijke gegevens te laten verwijderen of verbeteren. Als je van mening bent dat informatie die wij over jou bijhouden onvolledig, onjuist, ongepast of verouderd is, laat het ons dan weten. Bepaalde gegevens zal je zelf op je profielpagina kunnen wijzigen. Voor andere zaken vind je onze contactgegevens bovenaan dit document. We zullen deze informatie vervolgens binnen de wettelijk vastgestelde termijnen zo nodig aanpassen of verwijderen.

13.3. Recht van wissing

Je hebt het recht om in bepaalde gevallen wissing van de jou betreffende persoonsgegevens te verkrijgen. Zo bijvoorbeeld wanneer het gebruik van jouw persoonsgegevens op toestemming is gebaseerd en jij jouw toestemming hebt ingetrokken, wanneer deze data moet gewist worden omwille van een wettelijke verplichting, wanneer de data ten onrechte is verwerkt, of wanneer het leveren van diensten van de informatiemaatschappij (denk maar aan het ter beschikking stellen van filmpjes op de website van VTMKZoom) aan kinderen op toestemming is gebaseerd.

13.4. Recht van beperking

Je hebt het recht om in bepaalde gevallen de verwerking van de jou betreffende persoonsgegevens te beperken. Zo bijvoorbeeld:

 • wanneer de persoonsgegevens volgens jou niet correct zijn en dit gedurende de periode die wij nodig hebben om de juistheid van deze persoonsgegevens na te gaan;
 • wanneer de verwerking onrechtmatig is maar jij de data niet wil laten wissen;
 • als jij van oordeel bent dat ons gerechtvaardigd belang ongegrond is, gedurende de termijn die nodig is om de afweging te verifiëren.
  Jouw persoonsgegevens blijven in dergelijk geval bewaard, maar zullen door MEDIALAAN enkel nog gebruikt worden in beperkte gevallen (na jouw toestemming, als noodzakelijk voor onze verdediging in rechte…).

13.5. Recht van bezwaar

Je hebt het recht om in bepaalde gevallen, op grond van jouw specifieke situatie, bezwaar uit te oefenen tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, bijvoorbeeld:

 • wanneer de verwerking is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang;
 • ingeval van profilering op basis van niet-verplicht in te geven persoonsgegevens anders dan jouw gebruik van de Dienst, of
 • in geval van direct marketing (met inbegrip van profilering voor dit doeleinde).

13.6 Recht op overdraagbaarheid

Je hebt het recht om in bepaalde gevallen de jou betreffende persoonsgegevens, die je zelf aan MEDIALAAN hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.

13.7. Voor zover de verwerking op toestemming is gebaseerd, het recht om jouw toestemming ten allen tijde in te trekken

13.8. Recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.


14. Minderjarigen

De verwerking van persoonsgegevens van minderjarigen die de minimumleeftijd voor geldige toestemming in dit verband (zoals bepaald door nationaal recht) nog niet bereikt hebben, is onderworpen aan de tussenkomst van de ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s). De ouder(s) of wettelijk vertegenwoordiger(s) van de gebruiker die deze leeftijd nog niet heeft bereikt, dienen in het belang van deze gebruiker deze Privacy –en cookieverklaring te lezen en de Gebruiksvoorwaarden van MEDIALAAN te aanvaarden, en zullen namens deze gebruiker zijn of haar rechten als betrokkene uitoefenen. MEDIALAAN zal om dit te realiseren via e-mail de toestemming van een ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger vragen. In de e-mail zullen wij uitleggen welke informatie wij verzamelen, hoe wij van plan zijn die te gebruiken en hoe de ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger toestemming kan geven. Als wij niet binnen een redelijke periode de toestemming ontvangen van de ouder of de wettelijke vertegenwoordiger, zullen wij de contactgegevens van de ouder of wettelijke vertegenwoordiger en andere persoonlijke informatie over de minderjarige die verzameld werd om de ouder or voogd te kunnen contacteren, verwijderen.
Minderjarige personen ouder dan 16 jaar mogen zich aanmelden zonder toestemming van een ouder of wettelijk voogd voor een MEDIALAAN-account. Toch raden we je in dat geval aan om de ouders of de wettelijke vertegenwoordiger te betrekken bij het lezen en goedkeuren van deze Privacy –en cookieverklaring.
MEDIALAAN raadt ouders en wettelijke vertegenwoordigers aan om toezicht te houden op het gebruik dat een minderjarige maakt van de Diensten en om deze minderjarigen bewust te maken van de verwerking van hun persoonsgegevens op grond van deze Privacy –en cookieverklaring.


15. Wijziging van de Privacy –en cookieverklaring

We zullen zo nu en dan deze Privacyverklaring aanpassen bijvoorbeeld in het kader van veranderingen aan onze Diensten. Wanneer wij veranderingen aan de Privacy –en cookieverklaring openbaar maken, veranderen wij de datum van de "laatste update" bovenaan het document en geven wij jou ook mee wat er allemaal gewijzigd werd. Bij belangrijke wijzigingen in de Privacy –en cookieverklaring of in de manier waarop wij jouw persoonsgegevens gebruiken, zullen wij je op de hoogte brengen door een bericht te plaatsen over de wijzigingen voordat zij van kracht worden of je een kennisgeving sturen via e-mail.


16. Divers

Op deze Privacy –en cookieverklaring is Belgisch recht van toepassing. Geschillen met betrekking tot deze Privacy –en cookieverklaring vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Nederlandstalige hoven en rechtbanken te Brussel.


Cookieverklaring

1. Online-Diensten

MEDIALAAN maakt voor haar online-Diensten, met name alle websites, mobiele applicaties en andere Diensten van MEDIALAAN die toegankelijk zijn via het internet, gebruik van cookies voor alle doeleinden van MEDIALAAN. In dit geval omvatten verwijzingen naar “Diensten” tevens alle diensten en producten van ondernemingen binnen De Groep (zie Aan wie worden deze persoonsgegevens eventueel doorgegeven?).


2. Wat zijn cookies?:

Cookies zijn kleine bestandjes die door websites en applicaties die je gebruikt op jouw computer/apparaat geplaatst worden. Zo worden er bij een bezoek aan een webpagina cookies opgeslagen op de harde schijf van jouw computer, zodat je bij een volgend bezoek aan deze website als gebruiker wordt herkend. Hierdoor zal je bijvoorbeeld niet telkens opnieuw hoeven aan te melden wanneer je gebruik wil maken van de Diensten van MEDIALAAN . Door MEDIALAAN en/of door derden, kan zo ook informatie over jouw gebruik van een bepaalde website of applicaties worden verzameld. Het gebruik van cookies is veilig. Er kan ook geen persoonlijke informatie zoals een telefoonnummer of een e-mailadres, uit cookies worden herleid. Daardoor kunnen cookies ook niet worden gebruikt voor e-mail en telemarketing acties. Voor zover MEDIALAAN met behulp van cookies persoonsgegevens over jou verzamelt, verwerkt MEDIALAAN die conform de bepalingen van deze Privacy- en cookieverklaring.


3. Waarom gebruiken wij cookies?:

MEDIALAAN maakt in het bijzonder gebruik van cookies om:

 • de kwaliteit en functionaliteiten van de online-Diensten te verbeteren;
 • te analyseren hoe gebruikers gebruik maken van online-Diensten en om statistieken op te stellen teneinde de kwaliteit en effectiviteit van onze websites en online-Diensten te meten;
 • de gebruikers gepersonaliseerde informatie en advertenties als onderdeel van de online-Diensten te tonen.


4. Welke soorten cookies gebruikt MEDIALAAN?:

4.1. Functionele en niet functionele cookies

Er zijn verschillende soorten cookies. Bepaalde cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de online-Diensten, en kunnen aldus geplaatst worden zonder jouw toestemming. Het gaat hier bijvoorbeeld om cookies die ervoor zorgen dat je je niet telkens opnieuw hoeft aan te melden wanneer je gebruik wil maken van de Diensten van MEDIALAAN of om te zorgen dat je niet te vaak dezelfde advertentie te zien krijgt. Een ander voorbeeld zijn advertentiecookies van derde partijen die gepersonaliseerde reclame op de online-Diensten van MEDIALAAN plaatsen.
Voor cookies die niet noodzakelijk zijn voor het functioneren van de online-Diensten vragen wij jouw toestemming alvorens deze te plaatsen. Zo plaatsen sociale netwerkdiensten zoals Facebook, Twitter en Google+ mogelijks cookies via de websites en applicaties van MEDIALAAN. Dat gebeurt via de buttons van deze sociale netwerken die op de websites en applicaties van MEDIALAAN kunnen worden aangeboden om content te promoten (“vind ik leuk”) of te delen (“tweet”), en soms zelfs door een pagina te laden met sociale media functionaliteit.

4.2.  MEDIALAAN cookies en cookies van derde partijen

Sommige cookies plaatst MEDIALAAN zelf. Deze cookies zijn gemaakt door of voor MEDIALAAN, worden door MEDIALAAN op jouw computer/apparaat opgeslagen en alleen MEDIALAAN heeft toegang tot deze cookies en de informatie die door middel van de cookie wordt verzameld. Zoals reeds vermeld worden er echter ook door derden cookies geplaatst via de online-Diensten van MEDIALAAN. Cookies van derde partijen zijn gemaakt door of voor derde partijen en worden door derde partijen op jouw computer/apparaat opgeslagen.


5. Bewaartermijn

In sommige gevallen worden cookies automatisch verwijderd als je je browser afsluit, in andere gevallen blijven deze cookies langer bewaard en kunnen die ook bij een volgende bezoek aan deze online-Diensten worden uitgelezen.


6. Hoe kan je cookies weigeren

MEDIALAAN heeft een zogenaamde cookiewall geïnstalleerd waardoor je bij je eerste bezoek aan de de website door een keuzeproces geleid wordt. Hier kan je kiezen uit 4 niveaus van cookie instellingen die per niveau meer cookies toelaten.
Deze cookie instellingen zijn per site te bereiken via de ‘cookie instellingen’ link die je onderaan elke webpagina vindt.
Hieronder beschrijven we in detail de types cookies en de daaraan verbonden niveaus.
Bij MEDIALAAN onderscheiden we verschillende types van cookies:

 • Functioneel
 • Analyse
 • Gedragsafhankelijk
 • Advertenties
 • Social media
 • Overige en onvoorziene cookies


7. Cookies om onze website goed te laten functioneren

Onze website gebruikt cookies voor:

 • Het opslaan van uw voorkeuren, zoals taal, locatie, het gewenste aantal te tonen zoekresultaten, etc.
 • Het opslaan van instellingen voor een optimale videoweergave, zoals de gewenste buffergrootte en de resolutiegegevens van uw scherm
 • Het aanbieden van de mogelijkheid om inloggegevens op te slaan zodat u die niet telkens opnieuw hoeft in te voeren
 • Het lezen van uw browserinstellingen om onze website optimaal weer te geven op uw beeldscherm
 • Het opsporen van misbruik van onze website en diensten, door bijvoorbeeld een aantal opeenvolgende mislukte inlogpogingen te registreren
 • Het gelijkmatig belasten van de website, waardoor de website bereikbaar blijft
 • Het mogelijk maken om te reageren op onze website
 • Het onthouden van producten die u aan uw boodschappenmandje toevoegt tijdens het online winkelen
 • Het onthouden van informatie die u invult op de verschillende pagina’s tijdens het afrekenen of bestellen, zodat u niet telkens al uw gegevens opnieuw hoeft in te vullen
 • Het doorgeven van informatie van de ene pagina aan de volgende pagina, bijvoorbeeld als er een lange enquête wordt ingevuld of als u veel gegevens moet invullen bij een online bestelling
 • Hieronder vindt u een lijst met de cookies die wij gebruiken binnen deze categorie en voor welke doeleinden:
  • Adblock detect (own) - adblocking tool
  • Adobe Typekit - Functional
  • DFP (Doubleclick) - Advertising
  • Drupal (enkel na inlog) - Functional
  • Facebook connect - Login by Facebook
  • Freewheel - Advertising
  • Gigya sociolize - Registratie & Login
  • Google IMA - Ads
  • Google Maps - GEO
  • Google Publisher tags - Advertising
  • Google Recaptcha - Security
  • Google Save Frame - Advertising
  • Hello Bar - Smartbar
  • Myfonts Counter - Functional
  • Sourcepoint - adblocking tool
  • SSO - Sign on
  • SUMO - Smartbar
  • Usersnap - Bug Tracking Software


8. Cookies om het gebruik van onze website te meten

Om te bepalen welke onderdelen van de website het interessantst zijn voor onze bezoekers, proberen we continu te meten, onder andere met behulp van de software van een derde partij, hoeveel bezoekers er op onze website komen en welke items het meest bekeken worden. Hiervoor gebruiken wij cookies.
Van de informatie die wij zo verzamelen worden statistieken gemaakt. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze webpagina bezocht wordt, waar precies bezoekers de meeste tijd doorbrengen... Hierdoor zijn we in staat de structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken voor u. De statistieken en overige rapportages herleiden we niet naar personen.
Wij gebruiken cookies voor:

 • Het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina’s
 • Het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina’s
 • Het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze website bezoekt
 • Het beoordelen welke delen van onze website aanpassing behoeven
 • Het optimaliseren van de website
 • Hieronder vindt u een lijst met de cookies die wij gebruiken binnen deze categorie en voor welke doeleinden:
  • Boomerang
  • Chartbeat (+ mab / video) - Analytics / opimization
  • CIM / Gemius - Analytics - kijkcijfers
  • CO2stats - Analytics
  • comScore - Audience measurement
  • Content Insights - editorial analytics
  • Conviva - Analytics
  • Crazy Egg - Heatmaps
  • Formissimo - Form Analytics
  • Google Analytics - Analytics
  • Google Tag Manager - Analytics
  • Hotjar - Heatmaps
  • Moat - Analytics
  • Optimise - A-B Analytics
  • Snowplow Javascript Tracker - Analytics
  • Stats service- Analytics
  • UserZoom - UX research
  • Visual Measures - Analytics
  • Visual Website Optimizer (VWO) - A-B Analytics 

Voor de cookies die onze derde partijen plaatsen en de mogelijke data die ze hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen website daarover geven Let erop dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen en dat we hier geen enkele invloed op hebben.


9. Cookies ten behoeve van gedragsafhankelijke inhoud van een webpagina

Ons doel is om bezoekers van onze website te voorzien van informatie die zo relevant mogelijk is voor hem of haar. Daarom proberen wij onze website zoveel mogelijk aan iedere bezoeker aan te passen. Dit doen we niet alleen via de inhoud van onze website, maar ook via de advertenties die worden getoond.
Als dergelijke cookies niet worden gebruikt, zal u overigens nog steeds advertenties te zien krijgen. De advertenties zijn in dat geval alleen niet langer toegespitst op uw interesses omdat we u niet kennen. Deze advertenties kunnen bijvoorbeeld aangepast zijn aan de inhoud van de website. U kan dit soort inhoudsafhankelijke webadvertenties vergelijken met reclame op televisie. Als u bijvoorbeeld naar een tv-programma over koken kijkt, zal u vaak in de bijbehorende reclameblokken een advertentie over kookproducten zien.
Deze cookies maken het mogelijk dat:

 • Interessante artikels aanbevelen op basis van reeds gelezen artikels
 • Interessante video’s aanbevelen op basis van reeds bekeken video’s
 • Interessante topics aanbevelen op basis van reeds gelezen topics
 • Hieronder vindt u een lijst met de cookies die wij gebruiken binnen deze categorie en voor welke doeleinden:
  • Froomle - Recommendation
  • Gravity reco - tracking Recommendation
  • Trackuity iframes - Advertising

Voor de cookies die onze derde partijen plaatsen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven. Let erop dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen en dat we hier geen enkele invloed op hebben.


10. Cookies om aangepaste advertenties te kunnen tonen

De content van onze website is grotendeels tot helemaal gratis. In ruil tonen we ook advertenties. Op deze manier kunnen we jou kosteloos laten genieten van boeiende artikels en/of interessante video’s.
Sommige advertenties (of videoboodschappen) maken gebruik van cookies. Deze advertenties worden door ons en door derden op onze website geplaatst.
Om deze gepersonaliseerde advertenties te kunnen leveren, proberen wij op basis van de websites die u bezoekt op het internet een beeld te krijgen van uw vermoedelijke interesses. Op basis van deze interesses passen we de inhoud op onze website aan voor verschillende groepen klanten. Zo kan u bijvoorbeeld op basis van uw surfgedrag opgenomen worden in een bepaalde categorie, zoals ’man, leeftijdscategorie 30 tot 45 jaar, getrouwd en kinderen, met een interesse in voetbal’. Deze groep krijgt vervolgens uiteraard andere advertenties te zien dan het segment ’vrouw, leeftijdscategorie 20 tot 30 jaar, ongetrouwd en interesse in reizen’.
Ook derde partijen die via onze website cookies plaatsen, kunnen op deze manier informatie over uw interesses inwinnen. De informatie over uw huidige websitebezoek kan in dat geval gecombineerd worden met informatie van eerdere bezoeken aan andere websites dan de onze.
De cookies maken het mogelijk dat:

 • De websites uw bezoek registreren om hiermee een inschatting te maken van uw interesses
 • Er informatie over uw surfgedrag wordt doorgegeven aan andere websites
 • Er gebruik gemaakt wordt van diensten van derde partijen om advertenties aan u te kunnen tonen
 • Er kan worden bijgehouden welke advertenties u al hebt gezien om zo te voorkomen dat u steeds dezelfde te zien krijgt
 • Er kan worden nagegaan of u op een advertentie hebt geklikt
 • Er kan worden bijgehouden hoeveel bezoekers op de advertentie klikken ten behoeve van de afrekening met de adverteerder
 • Er kan worden bijgehouden hoeveel bestellingen plaatsvinden via de advertentie ten behoeve van afrekening met de adverteerder
 • Hieronder vindt u een lijst met de cookies die mediabureaus, advertentienetwerken en/of wij gebruiken in combinatie met advertenties. Advertentienetwerken en mediabureaus zijn bedrijven die fungeren als tussenpersoon tussen website-eigenaren en adverteerders
  • Adhese  - Targetted Advertising
  • Advertorials script - Targeted Advertising
  • Bluekai - Advertising
  • Facebook Pixel - Retargeting
  • Google Ad Words pixel - Retargeting
  • Index Exchange - Targeted Advertising
  • Salesforce DMP - Targeted Advertising
  • Ligatus - Advertising
  • Mediamath - Targeted Advertising
  • OnRecruit Tracking - Advertising
  • Rubicon - Advertising
  • Sharethrough - Advertising
  • Shoppingminds - Advertising
  • Sticky Ads - Advertising
  • Teads - Advertising
  • Tradedesk - Targeted Advertising

Voor de cookies die onze derde partijen voor advertentiedoeleinden plaatsen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven. Let erop dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen en dat wij hier geen enkele invloed op hebben.


11. Cookies om de inhoud van onze website te delen via social media

De artikelen en video’s die u op onze website bekijkt, kan u door middel van buttons delen via social media. Voor het functioneren van deze buttons wordt gebruik gemaakt van social media cookies van social media partijen, zodat deze u herkennen op het moment dat u een artikel of video wilt delen.
De cookies maken het mogelijk dat:

 • Deze netwerken u herkennen zodat uw artikels kan liken, sharen of comments toevoegen
 •  Er op basis van uw social media gebruik interessantere advertenties worden getoond.

Deze cookies maken het dus mogelijk dat ingelogde gebruikers van geselecteerde social media bepaalde inhoud van onze website direct kunnen delen.
Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen we naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven. Let erop dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen en dat we hier geen enkele invloed op hebben.

 • Hieronder vindt u een lijst met de cookies die wij gebruiken binnen deze categorie en voor welke doeleinden:
  • FB social plugins - Like, share send and qoute
  • Google+ - Social sharing
  • Gumgum - Social
  • Jivox - Social
  • LinkedIn - Social sharing
  • Oracle - Social
  • Shareaholic - Social sharing
  • Tapad - Social
  • Twitter - Social sharing
  • WhatsApp - Social Sharing
  • YouTube - Social sharing


12. Overige en onvoorziene cookies

Door de manier waarop het internet en websites werken, kan het zijn dat we niet altijd inzicht hebben in de cookies die via onze website worden geplaatst door derde partijen. Dit is met name het geval als onze webpagina’s zogenaamde embedded elementen bevatten; dit zijn teksten, documenten, foto’s of video’s die bij een andere partij opgeslagen zijn, maar die op, in of via onze website getoond worden.
Mocht u op deze website cookies tegenkomen die in deze categorie vallen en die we hierboven dus niet genoemd hebben, laat het ons dan weten. Of neem rechtstreeks contact op met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsten, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze uw privacy gewaarborgd heeft.


13. Tot slot nog dit…

De verklaringen hierboven zullen we af en toe moeten aanpassen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regelgeving omtrent cookies wijzigt. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze verklaringen en de cookies die opgenomen staan in de lijsten altijd en zonder waarschuwing vooraf te wijzigen. U vindt op deze webpagina altijd de meest recente versie.
De verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is, afhankelijk van de website die u bezoekt, één van de volgende entiteiten die deel uitmaken van de Belgische ondernemingsgroep De Persgroep NV:

 • DE PERSGROEP PUBLISHING NV, met maatschappelijke zetel te Brusselsesteenweg 347, 1730 Asse, ondernemingsnummer 0403.506.340, Tel. +32 2 454 22 11, E-mail: privacy@persgroep.be 
 • MYENERGYCHOICE BVBA, met maatschappelijke zetel te Brusselsesteenweg 347, 1730 Asse, ondernemingsnummer 0885.082.834, Tel. +32 2 454 22 11, E-mail: privacy@persgroep.be   
 • MORFEUS NV, met maatschappelijke zetel te Medialaan 1, 1800 Vilvoorde, ondernemingsnummer 0679.994.942 , Tel.: 02/255.32.11, E-mail: privacy@medialaan.be  (Joint-Venture met MEDIALAAN NV verantwoordelijk voor de mediaregie en meer bepaald voor het verbinden van content en reclame op alle kanalen van de Persgroep)
 • MEDIALAAN NV, met maatschappelijke zetel te Medialaan 1, 1800 Vilvoorde, ondernemingsnummer 0432.306.234, Tel.: 02/255.32.11, E-mail: privacy@medialaan.be 
 • UNLEASHED NV, met maatschappelijke zetel te Kempische steenweg 309 / 1, 3500 Hasselt, ondernemingsnummer: 0886.946.917, Tel.: +32 11 717 434, E-mail: privacy@mobilevikings.com of privacy@jimmobile.be 
 • STIEVIE NV, met maatschappelijke zetel te Medialaan 1, 1800 Vilvoorde, ondernemingsnummer 0536.453.550, Tel.: 02/255.32.11, E-mail: privacy@medialaan.be 
 • JOE FM NV, met maatschappelijke zetel te Medialaan 1, 1800 Vilvoorde, ondernemingsnummer 0469.992.615, Tel.: 02/255.32.11, E-mail: privacy@medialaan.be 
 • TVBASTARDS NV, met maatschappelijke zetel te 3190 Boortmeerbeek, Familielaan 7, ondernemingsnummer 0445.055.103, Tel.: 02/255.32.11, E-mail: privacy@medialaan.be 
 • BITES EUROPE NV, met maatschappelijke zetel te 1800 Vilvoorde, Medialaan 1, ondernemingsnummer 0466.252.967, Tel.: 02/255.32.11, E-mail: privacy@medialaan.be 

Mocht U nog vragen of opmerkingen hebben, contacteer ons dan op privacy@medialaan.be.


14. MEDIALAAN cookie instellingen: aanbevolen & gepersonaliseerd

Bij MEDIALAAN hechten we veel belang aan uw privacy en het vertrouwen dat u ons geeft. Zo geven we u graag de kans om uw cookie-instellingen te personaliseren.
Onze aanbevolen cookie-instelling is niveau 4. Zo geniet u op elk ogenblik van deze website in optimale omstandigheden.
U kan de cookie-instellingen aanpassen door een bepaald niveau te kiezen. Opgelet, u zal dan onze website en de inhoud ervan (artikels, foto’s, video’s, …) in mindere/betere kwaliteit en vlotter/minder vlot kunnen bekijken naargelang het gekozen niveau! Het laagste niveau kiezen betekent niet dat u geen advertenties meer te zien krijgt. U krijgt dan regelmatig dezelfde advertenties (we weten namelijk niet welke reclameboodschap u al kreeg) die niet aangepast zijn aan uw interesses. 

 • NIVEAU 1: PUUR FUNCTIONEEL
  We lezen enkel functionele en analytische cookies uit. Deze cookies houden geen persoonsgebonden informatie bij.
  Functionele en analytische cookies geven u toegang tot de basis site. Sommige inhoud, zoals langere video’s, maken echter gebruik van bijkomende cookies.
  U krijgt advertenties te zien, maar deze zijn niet afgestemd op uw profiel waardoor ze niet altijd relevant zullen zijn en ook regelmatiger zullen terugkomen.

 • NIVEAU 2: EEN STAPJE VERDER
  Vlotter surfen. Naast de functionele en analytische cookies, bieden we u ook de voordelen van persoonlijke cookies. Deze volgen uw traject doorheen onze website. Hierdoor kan u genieten van extra content die beantwoordt aan uw interesses.
  U krijgt nog steeds algemene advertenties die afgestemd zijn op de content van de bezochte pagina. Zo zal u eerder sport gerelateerde advertenties tegenkomen op onze sportpagina’s.

 • NIVEAU 3: PERSOONLIJKE ERVARING
  Meer content en beter afgestemde reclameboodschappen. U geniet van een website op maat van uw profiel. Dat kunnen we door bovenop de andere twee cookieniveaus ook advertentiecookies te laden. Deze stellen ons in staat om een nauwkeuriger profiel op te bouwen rond uw surfervaring en onze website hierop aan te passen, zowel naar inhoud als naar advertenties.

 • NIVEAU 4: DE PERFECTE BELEVING
  Onze aanbeveling! Volledige toegang tot de website, makkelijk delen met uw netwerk én reclame op maat met een minimum aan herhaling.
  Content liken, delen met uw vrienden of uw mening geven? Bovenop alle andere cookies, kan u ook met uw social media cookies aan de slag.


15. Hoe kan je cookies verwijderen?:

Je kunt jouw browser zo instellen dat je tijdens jouw volgende gebruik van de online-Diensten van MEDIALAAN geen nieuwe cookies meer ontvangt, of slechts bepaalde soorten cookies. De wijze waarop verschilt per browser: raadpleeg eventueel de help functie van je browser. Daar kan je ook vinden hoe je reeds eerder geplaatste cookies kunt verwijderen. NB: als je helemaal geen cookies meer wenst te ontvangen, dien je deze instellingen te wijzigen in alle browsers en op alle computers/apparaten die je gebruikt. Als je cookies weigert en/of verwijdert, kan het gebeuren dat je geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van de online-Diensten of dat je geen toegang hebt tot bepaalde online-Diensten.