MEDIALAAN wil de impact van een campagne, hetzij op tv, radio, online, of crossmediaal beter begrijpen. Daarom integreerde het Research-team de twee verschillende impactstudies – MMIB voor tv en On Air voor radio – tot één meetinstrument. Zo kan ook de impact van crossmediale campagnes in kaart gebracht worden.  Meet the MIP!

 

Het stond in de sterren geschreven…

Sinds 1996 brengt het Advertising Research Team van MEDIALAAN de impact van tv-campagnes in kaart via de MMIB. Voor radiocampagnes begon men in 2010 met een gelijkaardige impactmeting, het On Air-onderzoek. 

Beide onderzoeken verlopen op een vergelijkbare manier, zo wordt een tv-campagne op dezelfde manier bevraagd en gemeten als een radiocampagne. Het was dan nog maar een kleine stap om MMIB en On Air samen te voegen in één overkoepelende impactstudie: MIP, MEDIA IMPACT. Naast radio en tv, meet deze nieuwe MIP ook de impact van campagnes via de online media van MEDIALAAN. Dit steeds in combinatie met een tv-campagne.

De nieuwe, geïntegreerde MIP biedt heel wat voordelen:

  • een update van de vraagstelling 
  • gecentraliseerde onderzoeksprocessen 
  • rapportering die 100% is afgestemd op de doelstelling van adverteerders
  • eenzelfde evaluatie van de impact van radio en tv
  • crossmediale campagnes die beter in kaart gebracht worden: de MIP meet mensen die blootgesteld zijn aan één medium (bv. tv) en vergelijkt deze met mensen die blootgesteld werden aan twee media (bv. tv én radio)

 

Wat meet MIP?

Zowel voor radio- als tv-campagnes onderzoekt MIP de ad impact en merkimpact. Ad impact verwijst naar herkenning, toekenning, likeability, activatie en campagne-evaluatie. Bij merkimpact meet men top-of-mind, spontane bekendheid, geholpen bekendheid, merkimago en aankoopintentie.

De schat aan gegevens uit het vroegere MMIB en On Air-onderzoek biedt een sterke benchmark. 

 

Even testen?

Jouw tv- of radiocampagne laten testen? Contacteer dan snel het MEDIALAAN Sales team.