CIM KIJKCIJFERS

Het Centrum voor Informatie over de Media (CIM) brengt het kijkgedrag van de Belgische bevolking in kaart. Hiervoor werkt het samen met het onderzoeksinstituut GfK Audimetrie.

Bij 1.500 Belgische gezinnen is er een audimeter of kijkmeter geïnstalleerd. Zo'n toestel registreert het kijkgedrag van de verschillende leden en eventuele gasten van het gezin. Het panel telt in totaal ongeveer zo'n 3.700 personen.

Tegenwoordig meet het CIM niet enkel het live televisiekijken, maar ook het uitgestelde kijken tot en met zeven dagen na het uitgezonden programma. Verder registreert de kijkmeter ook ander gebruik van het tv-toestel zoals gaming, het bekijken van dvd's en foto's ...

 

CIM LUISTERCIJFERS

Sinds 1 januari 2002 staat het CIM in voor het meten van het luisterbereik in België. Het onderzoek gebeurt via een luisterdagboek. Jaarlijks (sinds januari 2011) voert het CIM drie onderzoeksgolven uit: twee in het voorjaar (januari-maart & april-juni) en één in het najaar (september-december).

De steekproef voor het luisteronderzoek bestaat per golf uit 8.000 respondenten van 12 jaar en ouder, die thuis worden geïnterviewd en nadien gedurende 1 week het dagboekje invullen. Het onderzoek wordt sinds 2005 uitgevoerd door Gfk/Significant. 

Voor meer informatie over het luisteronderzoek kan je steeds terecht bij het CIM.

Enkele definities:

Begrip

Definitie

Totaal bereikhet netto aantal personen dat de afgelopen maanden minstens één kwartier naar een bepaalde radiozender heeft geluisterd.
Weekbereikhet netto aantal personen dat gedurende een gemiddelde week minstens één kwartier naar een bepaalde radiozender heeft geluisterd.
Dagbereikhet netto aantal personen dat gedurende een gemiddelde dag minstens één kwartier naar een bepaalde radiozender heeft geluisterd.
Marktaandeelhet % aandeel van een bepaalde radiozender in het totale luisteren naar de radio (=luistervolume uitgedrukt in aantal kwartieren).
Rating of luisterdichtheidhet % luisteraars dat een gemiddeld kwartier naar een radiozender luistert (=som van alle luisteraars per kwartier, gedeeld door het aantal beluisterde kwartieren).
Luisterduurhet gemiddeld aantal minuten per luisteraar dat de luisteraars van een bepaalde radiozender naar die zender luisteren.
Selectiviteitaffiniteit van een doelgroep met een radiozender (=dagbereik of rating op een bepaalde doelgroep gedeeld door het dagbereik of rating op 12+).

 

CIM INTERNETSTUDIE

Sinds 1 juni 2014 beschikt het CIM ook over een internetstudie. De studie wordt uitgevoerd door Gemius en bestaat uit een trafiekmeting en een bereikstudie die gebaseerd is op tagging (het meesturen van een code met een pagina of video). 

Bij de trafiekmeting, die dagelijks wordt gepubliceerd, wordt er geteld hoeveel keer een website, pagina of app werd bezocht. Bij de bereikstudie, die één maal per maand wordt gepubliceerd, wordt er op basis van een panel berekend welke profielen die websites of apps bezocht hebben. In totaal zitten er zo’n 50.000 mensen in het pc- en laptoppanel, 7.000 mensen in het smartphonepanel en 5.000 in het tabletpanel.

Sinds januari 2016 meet het CIM naast de algemene trafiek naar websites en apps, ook de videoconsumptie op websites en apps. Daarbij worden een heel aantal parameters gemeten zoals het aantal page views, het aantal video views, aantal bezoekers, aantal bezoeken en de tijd die men spendeert op de website. Enkel websites en apps die aangesloten zijn bij het CIM, komen in aanmerking voor de meting.