Methodologie

Sinds 1 januari 2002 staat het CIM in voor het meten van het luisterbereik in België. Het onderzoek gebeurt via een luisterdagboek. Jaarlijks (sinds januari 2011) voert het CIM drie onderzoeksgolven uit: twee in het voorjaar (januari-maart & april-juni) en één in het najaar (september-december).

De steekproef voor het luisteronderzoek bestaat per golf uit 8.000 respondenten van 12 jaar en ouder, die thuis worden geïnterviewd en nadien gedurende 1 week het dagboekje invullen. Het onderzoek wordt sinds 2005 uitgevoerd door Gfk/Significant. 

Voor meer informatie over het luisteronderzoek kan je steeds terecht bij het CIM.

Enkele definities

Begrip

Definitie

Totaal bereik het netto aantal personen dat de afgelopen maanden minstens één kwartier naar een bepaalde radiozender heeft geluisterd.
Weekbereik het netto aantal personen dat gedurende een gemiddelde week minstens één kwartier naar een bepaalde radiozender heeft geluisterd.
Dagbereik het netto aantal personen dat gedurende een gemiddelde dag minstens één kwartier naar een bepaalde radiozender heeft geluisterd.
Marktaandeel het % aandeel van een bepaalde radiozender in het totale luisteren naar de radio (=luistervolume uitgedrukt in aantal kwartieren).
Rating of luisterdichtheid het % luisteraars dat een gemiddeld kwartier naar een radiozender luistert (=som van alle luisteraars per kwartier, gedeeld door het aantal beluisterde kwartieren).
Luisterduur het gemiddeld aantal minuten per luisteraar dat de luisteraars van een bepaalde radiozender naar die zender luisteren.
Selectiviteit affiniteit van een doelgroep met een radiozender (=dagbereik of rating op een bepaalde doelgroep gedeeld door het dagbereik of rating op 12+).