Bijzondere voorwaarden volledige afleveringen

Via vtm.be bieden we je nu ook de mogelijkheid om gratis naar volledige afleveringen van bepaalde programma’s (“Content”) te kijken (“Dienst”). De Dienst is gratis, maar bevat wel reclame.  Voor meer informatie over de Dienst en de Content verwijzen we u naar de veelgestelde vragen.

Op deze Dienst zijn ook de gebruiksvoorwaarden en het privacy –en cookiestatement van toepassing die op alle websites, (mobiele) applicaties, producten en diensten die worden aangeboden door MEDIALAAN nv, met maatschappelijke zetel te Medialaan 1, 1800 Vilvoorde.

Specifiek aan deze Dienst is dat het noodzakelijk is dat u zich registreert. Zonder registratie kan u geen toegang krijgen tot deze Dienst. Bij de registratie zal u ons uiteraard een aantal gegevens overmaken.

We vinden het van groot belang om u te informeren over de wijze waarop we uw gegevens in het kader van de Dienst gebruiken.

In deze Bijzondere voorwaarden wordt het volgende uitgelegd:

  • Welke gegevens we verzamelen in het kader van de Dienst en waarom we die verzamelen
  • Op welke wijze we de gegevens gebruiken in het kader van de Dienst

 

Gegevens die we verzamelen in het kader van de Dienst

De reden waarom we de gegevens verzamelen is om u in het kader van de van de Dienst een persoonlijkere service aan te bieden, dit zowel op het vlak van Content die we aanbieden als op het vlak van de reclame.

We verzamelen de volgende gegevens:

  • Gegevens die u aan ons meedeelt. Bij de registratie zal u zich moeten aanmelden met een e-mail adres en een wachtwoord. Verder zal u gevraagd worden om informatie over uzelf te verstrekken, zoals uw naam, geboortedatum en postcode.
  • Gegevens die we verzamelen op basis van uw gebruik van de Dienst. We verzamelen gegevens over hoe u onze Dienst gebruikt: we houden bij welke programma’s u bekijkt, hoe lang u een programma bekijkt, de pagina’s die u bezoekt, de functies die u gebruikt …
  • U hebt de mogelijkheid om in te loggen via uw account van een sociale netwerksite. Op die manier halen wij een aantal persoonlijke gegevens via jouw profiel op die sociale netwerksite binnen voor het profiel dat op de Dienst wordt aangemaakt.

Hoe verzamelen wij uw gegevens:

Wij gebruiken een aantal methoden en technologieën om informatie te verzamelen over uw gebruik van onze Dienst, zoals: 

  • Webformulieren, zoals de gegevens die u invoert op een registratieformulier.
  • Web logging, die ons in staat stelt de gegevens te verzamelen om de Dienst te personaliseren naargelang uw gedrag op de Dienst.
  • Web logging anoniem: de gegevens zoals IP-range, type OS, type browser, taal, referrer,… worden anoniem verzameld en dus niet gekoppeld aan uw persoonsgegevens. Deze gegevens dienen om over alle gebruikers heen het effectieve aantal en gebruik op de site te volgen.

 

Op welke wijze maken wij in het kader van de Dienst gebruik van uw gegevens?

Wij gebruiken de gegevens die wij verzamelen om de Dienst die wij bieden te verbeteren en te verpersoonlijken. Zo zullen wij de gegevens die wij over u verzamelen gebruiken om u aanbevelingen rond Content te doen.

Het is ook mogelijk dat we de informatie gebruiken om met u te communiceren, bijvoorbeeld om u te laten weten wanneer u actie moet ondernemen om uw account actief te houden.

De Dienst die we aanbieden is gratis, omdat deze wordt ondersteund door gepersonaliseerde reclame. Wij zullen dus de gegevens die we verzamelen aanwenden om de reclame die voor, na en tijdens de programma’s (zowel bij volledige afleveringen als clips) wordt getoond en de Content te personaliseren.

Indien u zich niet comfortabel voelt bij het verstrekken van uw gegevens voor deze doeleinden, hebben wij daar alle begrip voor. De Dienst kan echter niet aangeboden worden zonder dat wij voor deze doeleinden van uw gegevens kunnen gebruik maken. De Content kan u echter ook terug vinden op onze betalende dienst iWatch.

Verder zullen wij, indien u daarvoor uw toestemming hebt verleend, uw gegevens ook gebruiken om u op de hoogte te houden van nieuws, toekomstige acties en promoties van MEDIALAAN of van partners van MEDIALAAN via e-mail. In de e-mail zal steeds een uitschrijflink staan die u de kans biedt om deze berichten in de toekomst niet langer te ontvangen.

 

Worden uw gegevens aan derden doorgegeven?

 

Met aan MEDIALAAN Groep verbonden en/of geassocieerde entiteiten:

We kunnen je persoonsgegevens delen met onze moedermaatschappijen, dochterondernemingen, bedrijven onder gemeenschappelijk beheer, en andere met MEDIALAAN Groep verbonden en/of geassocieerde entiteiten waaronder:

-De Persgroep Publishing NV, met maatschappelijke zetel te Brusselsesteenweg 347

1730 Asse, ondernemingsnummer 0403.506.340;

-Livios NV, met maatschappelijke zetel te Wijerstraat 4, 3520 Zonhoven, ondernemingsnummer 0462.930.718;

-Verstandig Bouwen BVBA, met maatschappelijke zetel te Wijerstraat 4, 3520 Zonhoven, ondernemingsnummer 0450.603.206;

-Morfeus NV, met maatschappelijke zetel te Medialaan 1, 1800 Vilvoorde, ondernemingsnummer 0679.994.942.

 

En dit voor alle doeleinden van de MEDIALAAN Groep zoals hierboven omschreven, in welk geval verwijzingen naar “Diensten” tevens alle diensten en producten van geassocieerde entiteiten omvatten. In dit geval verlangen we van deze ondernemingen dat ze dit beleid volgen. Zo worden jouw persoonsgegevens bijvoorbeeld gebruikt om jou binnen de entiteiten van De Persgroep beter te leren kennen en de door jou gekozen Diensten te personaliseren.

 

Kan ik mijn account op de Dienst beëindigen?

Bij aanvang van de Dienst zal het echter nog niet mogelijk zijn om zelf uw account te beëindigen. Indien u dit wil, zal u een mail moeten sturen naar info@vtm.be. We zullen zo snel mogelijk een technische aanpassing doorvoeren die toelaat dat u zelf uw account kan beëindigen.

 

Is de veiligheid van mijn persoonsgegevens beschermd?

Wij hechten belang aan de bescherming van de veiligheid van uw gegevens. We maken gebruik van diverse beveiligingstechnologieën en -procedures om uw gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaarmaking: Zo bewaren wij persoonlijke gegevens die u met ons deelt op computersystemen die beperkte toegang hebben en in beveiligde gebouwen zijn ondergebracht. 

Het is uw verantwoordelijkheid om het wachtwoord dat wordt gebruikt om uw accounts en persoonsgegevens te beschermen,  geheim te houden Als u een computer deelt met anderen, moet u altijd uitloggen voordat u de Dienst verlaat om de toegang tot uw gegevens te beschermen tegen toegang door latere gebruikers. 

 

Wijziging van deze Bijzondere voorwaarden

Wij zullen zo nu en dan deze Bijzondere voorwaarden aanpassen bijvoorbeeld in het kader van veranderingen aan onze Dienst. Wanneer wij veranderingen aan de Bijzondere Voorwaarden openbaar maken, veranderen wij de datum van de "laatste update" onderaan het document. Bij belangrijke wijzigingen in de Bijzondere Voorwaarden of in de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken, zullen wij u op de hoogte brengen door een bericht te plaatsen over de wijzigingen voordat zij van kracht worden of door u rechtstreeks een kennisgeving te sturen via e-mail. 

 

Contact met ons opnemen

Als u een vraag hebt over de Dienst of over deze Bijzondere voorwaarden, kan u op volgende wijze contact met ons opnemen: 

  • Via de post: Medialaan nv, Medialaan 1, 1800 Vilvoorde 
  • E-mail:  info@vtm.be

 

Laatste update: 26 mei 2014